X

Styre

Karl-Johan Jakola

:: Styreleder

 

Karl-Johan er administrerende direktør i NorInnova Forvaltning AS. Han har flere års erfaring innenfor næringsliv samt to års erfaring fra internasjonal forretningsutvikling i USA og England. Han er utdannet Cand. Real fra Universitetet i Tromsø og har tilleggsutdanning innenfor økonomi og jus. Har erfaring fra omlag 60 bedriftsetableringer og 40 styreverv. Karl-Johan er medlem i Etisk råd i Norsk Venturekapitalforening (NVCA).

Odd-Levy Harjo

:: Nestleder

 

Odd-Levy er økonomi- og personalsjef ved Alta Kraftlag. Han har lang arbeidserfaring fra revisjon, økonomi og markedsføring. Odd-Levy har bred erfaring fra styrearbeid i ulike bransjer. Fra 2001 har han arbeidet i energibransjen, i Repvåg Kraftlag til 2007, og etter dette i Alta Kraftlag.

Bente Olsen Husby

:: Styremedlem

 

Bente er leder av Vest-Finnmark Regionråd. Hun er utdannet fiskerikandidat fra Tromsø og har bakgrunn som konsulent i Bedriftskompetanse, har hatt flere roller innen næring og planarbeid i Hasvik kommune, og hun har vært daglig leder i en sjømatbedrift.

Heidi Bjørkli

:: Styremedlem

 

Heidi er rådgiver i Statnett SF. Hun er utdannet siviløkonom med spesialisering innen økonomistyring. Heidi har sin yrkesbakgrunn fra familiebedrift og rådgivningsselskap, før hun i 1992 begynte i Statnett.

Jens-Harald Jenssen

:: Styremedlem

 

Jens-Harald er direktør i selskapet Eltele AS i Alta. Han har en bred lederbakgrunn, blant annet som daglig leder i Finnmark Reiseliv og Alta Boligbyggelag. Jens-Harald har Bachelor i reiseliv fra Høgskulen i Sogn og Fjordane, og Bachelor i økonomi og adminstrasjon fra Høgskolen i Finnmark.