X

Prosjektledelse

Utvikling og ledelse av prosjekter

Innovasjon

Kunnskapsparken Origo er til enhver tid involvert i ulike prosjekter.

Vi har erfaring fra ledelse av:

 

:: Bedriftsnettverk

:: FoU-prosjekt

:: Strategiprosesser

:: Konferanser

:: Industriprosjekt

 

Vi tilbyr kompetanse på planlegging, kvalitetssjekk og evaluering.

Vi bistår eller fasilliterer ditt innovasjonsprosjekt helt fra tidlig FoU-fase til kommersialisering. Vårt bidrag er å tilføre erfaring, kompetanse, nettverk og kapital. Sentrale utviklingsområder kan være:

 

:: Produktutvikling og design

:: Teknologiutvikling

:: Forretningsutvikling

:: Tilgang til kapital

 

Vi hjelper deg og din bedrift med å utvikle søknader og investorpresentasjoner.

Kontakt oss for mer informasjon

post@kporigo.no

Dette har vi gjort

:: VRI

 

VRI er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner. Det overordnede målet for VRI er å fremme innovasjon, kunnskaps-utvikling og verdiskapning gjennom samhandling mellom FoU-aktører og bedrifter.

 

Origo har vært prosjektleder for VRI Finnmark i flere år.

:: Omstillingsprogram i Loppa kommune

 

Formålet med programmet har vært å bidra til økt verdiskapning i kommunen, fornye og styrke eksisterende næringsliv – samt å etablere nye lønnsomme arbeidsplasser.

 

Loppa kommune har benyttet Origos prosjektledelse i arbeidet med utviklingstiltak i kommunen.

:: Samisk reiseliv

 

Samisk reiseliv er et utviklingsprosjekt for samisk reiseliv i Nord-Norge med fokus på nettverksarbeid,

markedsrettet produkt-utvikling, kompetanse-heving og forskning.

 

Prosjektet er finansiert av Sametinget, Innovasjon Norge og fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark, VRI Troms, VRI Finnmark og næringen selv. Origo hadde prosjekt-ledelsen i perioden 2012-2015.