X

Nytt næringsliv

Har du en idé?

Etablere eget selskap?

Trenger du finansiering?

Kontakt oss for en samtale der du presenterer ideen og vi sammen finner mulige løsninger for å ta din idé videre.

 

Vår jobb er å hjelpe deg med å strukturere ideen, slik at du bruker tiden mer effektivt og målrettet frem mot realisering av ideen.

Origo vil være din sparringspartner og tilbyr veiledning knyttet til blant annet:

 

:: Organisasjonsform

:: Forretningsplan

:: Moms og skatt

:: Regnskap og budsjett

:: Domenenavn

Det finnes en rekke finansierings-

muligheter for gründere. I tidlig fase vil tilskudd fra kommuner og Innovasjon Norge være aktuelle.

Er DU gründer med vekstambisjoner?

Les dette

Kontakt oss for mer informasjon

post@kporigo.no