X

Foto: Frikant Mediedesign

Vi er stolt medeier og arrangør av LINK.

 

LINK er et årlig høydepunkt for næringslivsaktører, gründere og entreprenører. Konferansen tar pulsen på næringslivet og ser på trender og utvikling i markedet, med fokus på innovasjon og fremtidig teknologi. LINK er en relevant og ettertraktet arena for nettverksbygging, energipåfyll og idéskaping.