X

Lokale idéer med globale muligheter

Etablert næringsliv

Internasjonalisering

Internasjonale prosjekt

Språk- og kulturkompetanse

Internasjonale nettverk

Origo hjelper deg med internasjonal forretnings-utvikling og er tilknyttet nettverk din bedrift kan dra nytte av, fra idefase til markedsinngang.

Vi tilbyr kompetanse og erfaring med kvalitetssikring av engelskspråklige avtaler og kontrakter. Vi bistår med språk- og kulturkompetanse i forbindelse med møter og arrangement.

Vi kobler deg til internasjonale nettverk og investormiljø.

Kontakt oss for mer informasjon

post@kporigo.no