X

Inkubator

1

Idéfase

2

Preinkubasjon

3

Inkubasjon

4

Vekst

Syns du det er vanskelig å vite hvor du skal begynne, eller hvordan du kan videreutvikle din forretningsidé?

 

Selv de gode ideene må det arbeides mye med før de kan omsettes til velfungerende og god forretning. Origo hjelper gründere med vekst-ambisjoner til å realisere nyskapende ideer.

Origo gir deg bistand til å jobbe med utviklingsråder som er avgjørende for at du skal lykkes med din idé.

 

Vi ser nærmere på ideen din, aktuelle markeder, kunder og konkurrenter. Sammen definerer vi sentrale områder i din forretningsplan og legger en plan for videre arbeid.

Origo bistår deg i jobben med å utvikle din forretningsidé fra idéstadiet til kommersialisering.

 

Sammen jobber vi med markeds-avklaring, produkt og teknologi-utvikling, forsknings- prosjekter og øvrige prosesser for å få ditt produkt/tjeneste ut i markedet.

Nyskaping og videreutvikling av etablert næringsliv har et sterkt fokus hos Origo.

 

Vi tilbyr ressurser, kompetanse og prosjektmidler som kan gi deg økt konkurranse-kraft i markedet gjennom innovasjons- og utviklingsløp.

 

I inkubatoren får gründere og bedriftsledere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere og investorer.

Inkubatoren er en del av SIVAs nasjonale innovasjonsprogram som fremmer nyskaping og vekst i nye og etablerte selskaper. SIVAs innovasjonsnettverk er representert i hele landet og består av næringshager, inkubatorer, forsknings-parker og kunnskapsparker.

Finansiering gjennom inkubatorprogrammet*

 

Idéfase: Kostnadsfritt første møte

Preinkubasjon: inntil 100% kostnadsdekning

Inkubasjon: inntil 75% kostnadsdekning

Vekst: inntil 75% kostnadsdekning

 

* innovasjonsstøtte, ikke driftsstøtte

Kontakt oss for mer informasjon

post@kporigo.no

 

THAO AS om rådgivning fra Origo:

 

Som inkubatorbedrift har THAO fått en utmerket oppfølging fra Origo. Origo har gitt oss rådgivning til alle døgnets tider og sørget for at vi holder fokus på de rette oppgavene og for at ting går i riktig rekkefølge. Dette har bidratt til at vi har kommet i kontakt med designere, andre bedrifter som lager lignende produkter og bistått med finansielle forslag.

 

Vi har også fått meget god bistand til å søke midler gjennom et EU-program. Dette er en omfattende søknadsprosess som vi nok ikke hadde klart uten Origos bistand. Som medlemsbedrift av inkubatoren er vi meget fornøyd og ordningen er absolutt å anbefale.

 

THAO AS

Michael Hamnevoll

Alta skiferbrudd om rådgivning fra Origo:

 

Alta skiferbrudd har med inkubatoren sin medvirkning fått knust, analysert, verifisert og testet om skifer (skrotmassene) kan være egnet til bruk til blant annet veiformål. Alle tester, analyser og prøver har gitt positive og ønskede svar for oss. Dette betyr at vi i fremtiden kan oppnå økonomisk og miljømessig gevinst på noe som vi tidligere ikke har hatt mulighet til. Vi har ikke hatt mulighet til å gjennomføre dette uten aktiv deltagelse, tro på prosjektet og motivasjonsmessig påvirkning fra inkubatoren hos Origo.

 

Hjelpen fra inkubatoren har vært annerledes enn annen bistand vi tidligere har brukt. Selv om vårt skrotsteinprosjekt nå er gått over i en kommersiell og driftsmessig fase, så ønsker vi å være en del av inkubatoren hos Origo videre, da deres bistand for nytenkning og ideutvikling er viktig for å få flere nye produktområder for skifer.

 

Alta skiferbrudd

Daglig leder Willy Hågensen