X

Innovasjon skapes i samspill mellom næringsliv og forskning

Etablert næringsliv

Forskning og utvikling

Norges

forskningsråd

 •  

  Forskingsrådet skaper møteplasser for og dialog mellom forskere, brukere av forsking og aktører som finansierer forsking.

   

   

   

  Les mer om Norges forskningsråd HER

Regionale forskningsfond Nord-Norge

 •  

  Fondet skal jobbe for å mobilisere til økt FoU-aktivitet i regionen og bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer.

   

   

   

   

  Les mer om regionale forskningsfond HER

SkatteFUNN

 •  

  SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradrags-ordning for forskning og utvikling i et nyskapende næringsliv.

   

   

   

  Les mer om

  SkatteFUNN HER

Horisont 2020

 •  

  Horisont 2020 retter sin hovedinnsats på tre felter:

   

  :: Fremragende forskning

  :: Konkurransedyktig      næringsliv

  :: Forskning for å løse samfunns-utfordringene

   

  Les mer om Horisont

  2020 HER

Bedrifter kan gå inn i FoU-prosjekter på ulike områder:

 

:: Arbeidsprosesser

:: Organisasjons- og produktutvikling

:: Industridesign

:: Teknologiutvikling

:: Kompetanseutvikling

 

Vi kjenner programmene og aktørene som kan være aktuell for ditt prosjekt.

Kontakt oss for mer informasjon

post@kporigo.no