X

Inkubator

Forskning og utvikling

Internasjonalt

Etablert næringsliv

Inkubatoren hjelper deg i utvikling av din idé fra den første skissen og fram til kommersialisering. Vi bistår etablert næringsliv i vekst- og utviklingsfase.

Origo kobler bedrifters kunnskapsbehov med relevant forsknings-kompetanse. Vi finner forskningsmiljøer som kan være aktuell for ditt prosjekt.

Origo bistår bedrifter som ønsker å satse internasjonalt.

Vi kan være en døråpner til internasjonale investornettverk.

Arges AS om rådgivning fra Origo:

 

Arges driver med plastrørsproduksjon fra sin fabrikk i Alta. Selskapet er tuftet på innovasjon som én av sine 3 grunnpilarer og jobber nærmest kontinuerlig med små og store utviklingsprosjekter. I en travel hverdag har vi veldig god nytte av samarbeidet med Origo for idéutvikling, finansiering, fremdrift og sluttføring prosjekter. I samarbeide med andre bedrifter i inkubator-nettverket henter vi inspirasjon til vårt arbeid og setter stor pris på sparringspartnere som kan utfordre oss. Samtidig rekker vi effektivt ut til nye nettverk med relevant kompetanse for oss. Jeg tror det er nyttig for de fleste gründere å jobbe sammen i nettverk for å videreutvikle sine idéer.

 

Arges AS

Daglig leder Bjørnar Bull

Bugøynes Produksjon AS om rådgivning fra Origo:

 

Origo har betydd mye for Bugøynes Produksjon AS. Origo har meget god kunnskap på flere utviklingsområder hvor Bugøynes Produksjon har hatt behov for rådgivning og faglig støtte. Nettverket til Origo er stort og brukes aktivt for å kople relevant kompetanse inn i arbeidet med bedriftene. Vi er veldig fornøyde!

 

Bugøynes Produksjon AS

Daglig leder Ken Albert Abrahamsen